Mercedes-Benz

Unikalny Program - Dlaczego?

Unikalny Program - Dlaczego?

Oferowane przez nas ubezpieczenia komunikacyjne mają wiele zalet w stosunku do większości ubezpieczeń proponowanych przez konkurencję. Sprawdź sam.

  • Kompleksowy pakiet OC, AC, NNW, ZK oraz Car Assistance
  • Miesięczny system płatności składki ubezpieczeniowej wliczonej w raty kredytowe lub leasingowe
  • Oferujemy dwa warianty ubezpieczenia pojazdu: według wartości netto - nasz partner ubezpieczeniowy pokrywa koszty napraw w kwocie netto, a podatek płaci Użytkownik oraz według wartości brutto - nasz partner ubezpieczeniowy pokrywa - koszty napraw w kwocie brutto
  • Zniesienie udziału własnego w szkodach kradzieżowych
  • W wypadku szkody całkowitej przejęcie pozostałości przez Ubezpieczyciela z opcją możliwości przejęcia wraku
  • Za szkodę całkowitą uważa się kradzież pojazdu, całkowite zniszczenie pojazdu lub takie uszkodzenie pojazdu, którego wartość naprawy przekracza 60% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody
  • W razie powstania szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu Ubezpieczyciel zobowiązuje się do ustalania wartości ubezpieczonego pojazdu przy kalkulacji odszkodowania na podstawie specjalnie ustalonej tabeli wartości pojazdu zamiast stosowania niższej wartości rynkowej
  • Suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana o wypłacone lub przysługujące odszkodowanie Akceptacja Ubezpieczyciela na rozliczenia kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu na podstawie faktur przedstawionych przez autoryzowane stacje obsługi importera danej marki
  • Akceptacja kosztów oryginalnych części zamiennych
  • Nie potrącanie z ustalonego odszkodowania kwoty amortyzacji części i zespołów pojazdów
  • Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje teren Europy, a także całej Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
  • Zaliczkowa wypłata odszkodowania w przypadku szkód całkowitych i kradzieży
  • Zwrot składki w przypadku przedterminowego zakończenia umowy
WIĘCEJ INFORMACJI